رد کردن لینک ها

ساخت اکسترودر تولید فیلامنت پرینتر سه بعدی توسط دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان، آقایان فرنام خواجوی راد و علیرضا طاهری، پروژه کارشناسی خود با عنوان “طراحی و ساخت یک اکسترودر برای تولید فیلامنت پرینترهای سه بعدی” تحت راهنمایی دکتر محمد حیدری رارانی را در فب لب فبینو تکمیل کردند.

#اکسترودر #فیلامنت #پرینتر سه بعدی

بازگشت به بالای صفحه