رد کردن لینک ها

ساخت اکسترودر تولید فیلامنت پرینتر سه بعدی توسط دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

در یک ماه گذشته دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان، آقایان فرنام خواجوی راد و علیرضا طاهری پروژه کارشناسی خود با عنوان “طراحی و ساخت یک اکسترودر برای تولید فیلامنت پرینترهای سه بعدی” است را در فب لب فبینو تکمیل کردند.

بازگشت به بالای صفحه