رد کردن لینک ها

جلسه مشترک با فضای اشتراکی دیانی

چهارشنبه 12 شهریور 1399 جلسه مشترک دوستانه ای با فضای اشتراکی دیانی در محل فب لب داشتیم. در این جلسه جناب آقای محب علی دیانی مدیر فضای اشتراکی دیانی راجع “تبلیغ و ضد تبلیغ در ارائه محصولات” صحبت کردند.

 

بازگشت به بالای صفحه