رد کردن لینک ها

بازدید رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور از فبینو

دکتر میرزا بزرگ رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور به اتفاق جناب آقای دکتر طالبی رییس دانشگاه اصفهان، دکتر ولی اله میرخانی معاون اداری و مالی و دیگر مدیران ارشد روز سه شنبه 18 شهریور 1399 از فب لب فبینو بازدید کردند.

بازگشت به بالای صفحه