رد کردن لینک ها

کسب رتبه اول فراخوان “توسعه کاربردهای نوین نانوالیاف در صنعت پوشاک پیشرفته”

مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) با همکاری آی چلنج اقدام به برگزاری فراخوان “توسعه کاربردهای نوین نانوالیاف در صنعت پوشاک پیشرفته” کرد. اسامی برگزیدگان این فراخوان که ارائه های حضوری و جلسه داوری آن پیشتر برگزار شد، پس از ارزیابی های فنی و اقتصادی، اعلام شد و جناب آقای دکتر محمدرضا بدرسمای مدیرعامل فبینو رتبه اول را کسب نمودند.

https://icanano.ir/

بازگشت به بالای صفحه