رد کردن لینک ها

بازدید مجتمع آموزشی مدارس دانشگاه اصفهان از مدرسه مهارت فبینو

مجتمع آموزشی مدارس دانشگاه اصفهان، در بیست و هفتمین روز از آبان ماه 1399، از مدرسه مهارت فبینو با حضور جناب آقای پویان فر، ریاست مجتمع آموزشی مدارس، جناب آقای مهرابی، معاونت آموزشی و پرورشی مجتمع مدارس دانشگاه اصفهان، سرکار خانم سجادی، مدیر دبستان دخترانه عدالت دانشگاه اصفهان، سرکار خانم مهترحاجی، مدیر دبیرستان دخترانه عدالت دانشگاه اصفهان و سرکار خانم مساوات، مسوول فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مدارس دانشگاه اصفهان بازدید بعمل آوردند.

# مدرسه مهارت فبینو

http://uischools.ir/Complex/#/Content/5D537569485304577271

بازگشت به بالای صفحه