رد کردن لینک ها

بازدید مجموعه خیراندیشان از فبینو

اعضای مجموعه خیراندیشان در روز سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 از فب لب فبینو بازدید کردند و با توجه به نزدیک بودن ماهیت فعالیت آنها به اقدامات فب لب قرار شد در آینده همکاری بیشتری داشته باشند.

بازگشت به بالای صفحه